skip to Main Content
  • Създаване на абонаментен план за 1 или няколко члена на едно семейство със споделени ресурси (брой прегледи, кредити за онлайн консултации и т.н.)
  • Възможност всеки един от членовете на семейството да черпи от общия ресурс
  • Подробни отчети за използваните ресурси (видими и за пациента, и за администратора)
Back To Top