skip to Main Content

АИППМП Д-Р АСЯ БАКАЛОВА

Д-р Ася Бакалова завършва медицина през 1989 г. в Медицинска академия в гр. София. По-късно придобива две специалности:

  • вътрешни болести през 1998 г.
  • обща медицина през 2019 г.

Работи като общо практикуващ лекар в гр. Перник от 2000 г.

Владее английски език.

Back To Top