skip to Main Content
икона за функционалност календар в consento.bg
 • Управление на месечен график без ограничения в сложността на смените
 • Комбинации между платени и НЗОК графици
 • Онлайн записване на часове от пациентите
 • Филтри за видовете прегледи
 • Времетраене на прегледите от 5 мин до избрана от вас продължителност
 • Графици за дежурства
 • Изчисление на месечна норма и пренос на часове между периоди
 • Дневен и седмичен изглед със свободните / заетите часове
 • Записване на извънредни часове
 • Подробна следа за всяка промяна по записаните часове
 • Въвеждане на график с плъзгане на мишката. Възможност за copy-paste на цели дни
Back To Top