skip to Main Content
икона за функционалност календар в consento.bg
  • онлайн календар с графиците на лекарите
  • възможност за избор на лекар, дата и час на прегледа от календара, удобни за пациента
  • филтър по специалност, медицинска организация и име на лекаря
  • възможност за избор на тип на прегледа (остър, профилактичен)
  • информация за цената на прегледа по време на запазването на час
  • възможност за посочване на допълнителна информация към записания час за преглед
  • потвърждение по е-мейл за успешно записан час за преглед
  • напомняне по е-мейл за предстоящ час за преглед, в деня на прегледа
  • възможност за пренасрочване на вече запазен час преглед при невъзможност за посещение
  • възможност за записване на дата и час за домашно посещение и заплащане онлайн
Back To Top