skip to Main Content

Една от услугите, които Consento предлага на потребителите, регистрирани в платформата е запазване на час за преглед онлайн. Тази услуга може да се ползва от всички пациенти, които имат регистриран и активиран профил в УебСъветник, за записване на час за преглед в медицинските организации и лекарите, които ползват услугата онлайн график на Consento.

Вече можете да запазите онлайн час за преглед при желания от Вас общопрактикуващ лекар или специалист, в посочените лечебни заведения, напълно самостоятелно, без да се налага да звъните в кол-центъра.

За целта е необходимо да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 - Данни за пациента

Необходимо е да въведете данните за пациента (възрастен или дете), за когото ще запазвате час за преглед. Това става в секцията „Семейство“, в профила на съответния Ваш роднина или Вашия профил, ако записвате преглед за себе си.

Избирате секцията „Семейство“, която Ви отвежда до секцията „Списък с роднини“.

Там с помощта на бутона „Добавете роднини“ можета да добавите данни за Вашите непълнолетни деца. Важно е да попълните всички необходими данни за пациента – три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, роднинска връзка с Вас, за да може да запазите час за преглед.

Стъпка 3 - Избор на лекар

Следващата стъпка е изборът на лекар, при който искате да запазите час за преглед.

Това става от бутона „Запази час“ в главното навигационно меню във Вашия профил.

В лявата част на екрана „Запази час“, който се отваря от този бутон, има 3 падащи менюта и едно поле за търсене.

Първо трябва да изберете името на пациента, за когото запазвате час – това става от първото падащо меню „Пациент“. След това трябва да посочите „Организация“, в която желаете да бъде проведен прегледа. След като изберете организацията на екрана се зареждат имената на всички лекари, които преглеждат към съответната медицинска организация и графиците им за текущата седмица по дни и часови интервали.

В случай, че изберете Групова практика „МКЦ Моят лекар“  или друга групова или индивидуална практика с ОПЛ, се появява допълнително меню от което трябва да изберете тип на прегледа – остър или профилактичен. Това се налага поради факта, че ОПЛ имат различен тип дежурства във връзка с двата възможни вида прегледи и така ще Ви се визуализират само тези лекари, които имат графика за типа преглед, от който се нуждаете. 

Ако сте избрали за пациент дете се показват само педиатри, а ако сте избрали възрастен пациент – само пациенти за възрастни, така че да не запишете по грешка преглед на възрастен при педиатър и обратно.

Ако искате да филтрирате резултати по определена специалност, можете да направите това от третото падащо меню – „Специалност“.

Ако търсите поименно конкретен лекар, моля използвайте полето за търсене с име „Лекар“, най-отдолу.

С клик върху линка „Изчисти филтрите“ премахвате всички избрани до момента параметри.

Дните, в които няма свободни часове, са обозначени с надпис „изчерпани“.

Стъпка 4 - Избор на дата и час. Допълнителна информация и финално потвърждение

4.1 Избор на дата и час

При клик върху някой от дните с посочени часове се отваря допълнителен прозорец, който Ви дава възможност да изберете конкретен час, да го запазите с бутона „Потвърди“ и да преминете нататък.

4.2 Детайли за консултацията

На последния допълнителен екран виждате отново имената на пациента, на лекаря, датата и часа.

Имате възможност да оставите някакви допълнителни пояснения към записания от Вас час (напр. „по повод висока температура и повръщане“).

Бутонът „Запази час“ изпраща Вашата заявка към нашата система.

 

 

Стъпка 5 - Изпращаме Ви нотификация за запазения час и го вписваме във Вашия профил.

За всеки запазен от Вас час онлайн, както и за тези, които сте запазили с помощта на кол-центъра по телефона, Ви изпращаме потвърждение по е-мейл или СМС, според настройките за нотификация, които сте задали във Вашия профил. 

В секцията „Запазени часове“ се пази информация както за предстоящи, така и за изминали прегледи, проведени в медицинските организации, които използват онлайн графика на Consento.

Back To Top