skip to Main Content
Участие на Консенто в VIII Национален конгрес на пациентските организации

Участие на Консенто в VIII Национален конгрес на пациентските организации

На 11-12.10.2019 г в Парк хотел Стара Загора се проведе VIII Национален конгрес на пациентските организации под надслов “Бъдещето на общинското здравеопазване”.

Основен акцент на конгреса бяха бъдещето на общинското здравеопазване, различните модели на общинско здравеопазване за осигуряване на по-всеобхватна и по-качествена грижа за пациентите, реализираните ефективни и действащи практики на местно ниво, както от страна на местната власт, така и от активните пациентски организации. Разгледани бяха работещи чужди модели и прилагането им на българско ниво, както и възможностите за насърчаване на донорството, трансплантациите, скрининговите изследвания и и др.

Консенто се включи в първия ден от конгреса, в сесията посветена на добри практики от чужбина и тенденции в грижата за общността, заедно с още 3 компании, членуващи в Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI). Всяка от тях представи собствените си технологични решения, улесняващи грижата за пациента посредством съвременни технологии. Модератор на сесията беше д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация и член на DHI.

В презентацията си д-р Бранимир Радуилов, представляващ Консенто в ролята на експерт, представи резултатите от European Health Consumer Index 2019 г, стремителното изкачване на предни позиции на Сърбия и Северна Македония, благодарение на въвеждането на електронна система за запазване на часове за преглед и възможностите на Consento в сферата на дигитализиране на здравеопазването чрез иновации като телемедицина, електронно здравно досие, запазване на час онлайн и през специализиран медицински кол център и други инструменти, които подобряват комуникацията между лекар и пациент и превръщат пациента в активен участник в грижата за собственото му здраве.

Участниците в сесията зададоха множество въпроси, свързани с достъпността на новите технологии за част от населението, затруднения избор на точния специалист за конкретно тяхно състояние и неяснотите относно това кой следва да играе ролята на координатор и да насочва пътя на пациента през здравната система.

Вижте благодарственото писмо от името на Национална пациентска организация по повод участието на Консенто, както и презентацията, с която Консенто участва.

 

Back To Top