skip to Main Content
Участие на Консенто в събитието „От болнолечение към здравеопазване чрез дигитализация“

Участие на Консенто в събитието „От болнолечение към здравеопазване чрез дигитализация“

Остават 2 дни до най-голямото събитие за дигитално здравеопазване

от болноЛЕЧЕНИЕ 
към ЗДРАВЕопазване
чрез ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
 
43 лектора, 6 дигитални панела и 300 регистирирани гости!
 
 
  • Искате да чуете как комуникацията между лекар и пациент може да бъде по-бърза и по-ефективна?
  • Искате да разберете как посредством дигиталните здравни решения може да имате ефективна и навременна превенция и диагностика?
  • Искате да научите как новото поколение информационни болнични системи и дигитални решения за анализ на големи масиви от данни, могат да оптимизират здравните грижи?
  • Искате да видите как автоматизацията и роботизацията могат да подпомогнат и оптимизират сложни административни процеси в здравната система?
  • Искате да се запознаете с нови технологии, които подобряват здравето, помагат на лечението и подкрепят ежедневната работа на медицинските специалисти?

Тогава това е Вашето събитие!

Тук ще научите как може да бъдете част от екосистемата, която работи за ефективно и устойчиво здравеопазване, основано на данни и технологии! 

Регистрирайте се сега и погледнете в бъдещето на дигиталните решения в здравеопазването!

Форумът се организира от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването под патронажа на Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, Посланик на Швейцария. Форумът е част от седмицата INNOVATION 4 HEALTH, организирана от Посолството на Швейцария и Българо-швейцарската търговска камара (БШТК).

 

Този еднодневен форум ще събере на едно място предприемачи, иноватори и лидери в дигитализацията на здравеопазването в България. Той ще покаже напредъка в развитието на екосистема, отворена за частни предприемачи и организации, които работят в сферата на здравеопазването. Здравословният начин на живот е част от политиките за превенция. А когато става дума за лечение, пациентите трябва да имат достъп до най-добрите постижения в областта на иновациите.

 

На форума ще бъдат представени здравни дигитални решения в различни направления като системи за управление на грижите, големи данни и анализ, телемедицина и мобилни здравни технологии, диагностика, приложение на лекарствени терапии, киберсигурност и обществено здраве.

 

Ние работим заедно за създаването на здравеопазване, основано на данните, и за развитие на устойчива и ефективна здравна система!

Back To Top