skip to Main Content

Consento за пациенти - основни функционалности

КАЛЕНДАР

 • Онлайн календар с графиците на лекарите
 • Възможност за избор на лекар, дата и час на прегледа от календара, удобни за пациента
 • Филтър по специалност, медицинска организация и име на лекаря
 • Възможност за избор на тип на прегледа (остър, профилактичен)
 • Информация за цената на прегледа по време на запазването на час
 • Възможност за посочване на допълнителна информация към записания час за преглед
 • Потвърждение по е-мейл за успешно записан час за преглед
 • Напомняне по е-мейл за предстоящ час за преглед
 • Възможност за отказване на вече запазен час за преглед при невъзможност за посещение
 • Възможност за записване на дата и час за домашно посещение и заплащане онлайн

ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ПИСМЕНИ И ТЕЛЕФОННИ КОНСУЛТАЦИИ С ЛЕКАР

 • Възможност за телефонна или писмена консултация с дежурен лекар (за деца / за възрастни) или с избор поименно на конкретен лекар
 • Филтър за избор на медицинска специалност, медицинска организация, име на лекар
 • Отговор на писмената консултация в рамките на 24 ч, отговор на телефонната консултация – до 2 часа (от дежурен лекар)
 • Архив с въпросите и отговорите от писмените консултации
 • Възможност за прикачване на снимки или други документи при изпращане на запитване в рамките на писмена консултация
 • Лекарят също може да прикачи снимки или документи (при нужда) към своя отговор на писмена консултация
 • Функция “опашка” – ако в момента на обаждането за провеждане на телефонна консултация няма свободен дежурен лекар, обаждането влиза във виртуална “опашка” и се връща към пациента от първия освободил се дежурен лекар
 • Телефонната консултация с конкретен лекар (за разлика от тази с дежурен) се провежда в конкретни часове, обявени от лекаря като график за телефонни консултации

СЕМЕЕН ПРОФИЛ

 • Възможност за създаване, редактиране, деактивиране на собствен профил и профили на роднини (родители, съпрузи, деца) и обединяването им в семеен профил.
 • Семейният профил позволява пълнолетни потребители да плащат за здравни услуги на свои възрастни родители в напреднала възраст и / или на децата си
 • Родителите имат достъп до здравните досиета на децата си, докато навършат 18 г възраст, след което стават самостоятелни потребители
 • Поддръжка на профили на чужденци (с ЛНЧ или осигурителен номер) на латиница
 • Възможност за въвеждане на 2 телефонни номера към един и същ профил
 • GDPR compliant профили
 • При разговор с кол-центъра, записване на час, онлайн консултация информацията за пациента се зарежда автоматично, което пести време и се избягва непрекъснатото искане или попълване на една и съща информация

НОТИФИКАЦИИ

 • Възможност за избор на типа предпочитана нотификация – е-мейл или СМС
 •  Нотификации за успешно записан час за преглед, за отговорена писмена консултация, за престоящ профилактичен преглед и т.н.
 • Архив с всички изпратени до момента нотификации

ЕЛЕКТРОНЕН ЗДРАВЕН АРХИВ

 • Личен електронно здравен архив с документацията на пациента от проведени прегледи 
 • Амбулаторни листи, епикризи, резултати от изследвания
 • Всеки документ се съхранява като pdf (с подписите на лекаря и на пациента) и като текстов файл
 • Архивът на пациента може да се филтрира по години или по тип на документа (амбулаторен лист, епикриза, изследване)
 • Пациентът може да качва в своя Дневник бележки и документи, които имат отношение към здравето, снимани или сканирани, във формат jpeg или pdf. Тези документи могат да бъдат видими, както само от него, така и да бъдат споделени към неговите лекари, имащи достъп до досието му
 • прехвърлени в Здравния архив на пациента

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

 • Възможност за избор и записване на личен лекар през платформата
 • Архив с попълнените документи към НЗОК, други договори с доставчици на медицински услуги, с възможност за разпечатване

GDPR ЗА ПАЦИЕНТИ - УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Управление на съгласието кои лични данни да бъдат използвани в платформата и за какви цели, според Европейския регламент за защита на личните данни
 • Възможност за оттегляне на съгласие, искане за коригиране, изтриване на лични данни, забравяне на лицето
 • Възможност за получаване на архив със събраните лични данни в електронен формат

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

 • Възможност за избор на абонаментен план и калкулиране на дължимите вноски
 • Информация за включените към закупен абонаментен план ресурси, ползвателите на абонамента и срок на валидност
 • Подробна справка за изразходвани и оставащи ресурси от сключен абонаментен план

ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТФЕЙЛ

 • Електронен портфейл, съставен от кредити (които могат да се купуват, да се получават като част от абонаментен план, при промоции, като бонуси за лоялни клиенти и т.н.)
 • Подробна справка за купените и похарчени кредити по дати и за какви услуги
 • Възможност за закупуване на кредити онлайн (плащане през ePay, на банкомат, EasyPay или с дебитна / кредитна карта)
 • Подробна справка за направените транзакции, информация за статуса на всяка транзакция (успешна, провалена, съобщения за грешки)
 • Възможност за генериране и разпечатване на фактура

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобилно приложение с функционалностите на палтформата за Android и iOS, което включва в себе си:

 • улеснена активация на профила
 • нотификации в реално време
 • записване на час
 • улеснена онлайн консултация – писмена или телефонна
 • достъп до здравното досие
 • бърз преглед и редакция на профила
 • улеснено купуване на кредити
 • дневник на пациенти

Мобилното приложение за Android и за iOS можете да изтеглите от бутоните по-долу.

ДНЕВНИК НА ПАЦИЕНТА

 • Записване на значими медицински събития от ежедневието на пациента (температура, прием на лекарства, симптоми и други)
 • Пациентът може да сподели всяко едно от тези събития с лекуващия го лекар или да покаже дневника си по време на преглед

ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

 • Изписване на терапия в електронна рецепта, с фиксирана валидност, която се съхранява в профила на потребителя и която той може да разпечата и използва в аптека в случай на нужда
 • Нотификации за подсещане на потребителя за следващия прием на изписаните му медикаменти, с възможност да отложи, да отбележи че е извършил приема или че го е пропуснал
Back To Top