skip to Main Content

Consento за лекари - основни функционалности

 • Управление на месечен график без ограничения в сложността на смените
 • Комбинации между платени и НЗОК графици
 • Онлайн записване на часове от пациентите
 • Филтри за видовете прегледи
 • Времетраене на прегледите от 5 мин до избрана от вас продължителност
 • Графици за дежурства
 • Изчисление на месечна норма и пренос на часове между периоди
 • Дневен и седмичен изглед със свободните / заетите часове
 • Записване на извънредни часове
 • Подробна следа за всяка промяна по записаните часове
 • Въвеждане на график с плъзгане на мишката. Възможност за copy-paste на цели дни
 • Писмени консултации с пациенти, опция за прикачване на файлове
 • Телефонни консултации със съхранение на аудиофайл. Опашка с пропуснати разговори с лесно обратно прозвъняване.
 • Видео консултации с видеоархив. Възможност за приложение в трудовата медицина (напр. прегледи на шофьори преди пътуване)
 • Удобна система за разплащания за проведените консултации. Плащане през еPay, EasyPay, банкомат, дебитна или кредитна карта 
 • Дигитална телефонна централа
 • Архив на всички разговори с опция за прослушване
 • Гласово меню
 • Визуализиране на профил на пациента при позвъняване на номер от базата данни
 • Click to call – бързо прозвъняване на пациенти с един клик
 • Подробни статистики за дейността на кол центъра (брой обаждания, брой пропуснати, брой върнати и т.н.)
 • Опашка с пропуснати разговори, поддържане на множество опашки
 • Опция за обработване на обаждания с предимство (рейтинг на потребителите)
 • Опция за блеклистване на номера (дава заето винаги при позвъняване)
 • История на разговорите за конкретен пациент
 • Търсене по телефонен номер и още 12 параметъра
 • Подробен списък със статуси на разговорите (приет, пропуснат, от кой регистратор и т.н.) с дата и час 
 • Подробен профил на ниво потребител и семейство (демографски и контактни данни, статус на договори, принадлежност към мед. организации, съгласие за лични данни по GDPR, абонаментни пакети, финансова история, здравно досие, история на контактите с организацията, карта за достъп, системна информация, история на прегледите)
 • Опции за прозвъняване, изпращане на съобщение в платформата, СМС, е-мейл
 • Настройки на потребителя за предпочитан метод на известяване – съобщения в платформата, СМС, е-мейл
 • Масови кампании до групи от потребители чрез съобщение в платформата, СМС, е-мейл с подробни репорти за статуса на кампанията (получени, прочетени, отхвърлени, невалидни е-мейл или телефон)
 • Нотификации за предстоящи прегледи, онлайн консултации, резултати от изследвания
 • Възможност за записване на административни и медицински бележки за семейство или потребител, рейтинги, обособяване в сегменти чрез тагове
 • Списък с всички амбулаторни листи от прегледи, изследвания, епикризи, онлайн консултации, болнични, документи от ЛКК, протоколи, с опция за преглед, редактиране, маркиране като грешен документ, изтриване и печат
 • Подробни записи на промените, извършени по здравното досие на пациента
 • Възможност за пациента да качва сканирани от него документи в собственото му досие
 • Възможност пациента да споделя документи от досието си с избрани от него лекари посредством линк и парола за предварително дефиниран интервал от време
 • Качване на всички сканирани административни документи към профила на пациента (документи за избор на личен лекар, договори, съгласия за взимане на кръв, за венозни вливания, за обработка на лични данни и т.н.) в pdf формат с опция за печат.
 • Отбелязване в профила на пациента какви задължителни документи има подписани със съответното мед. дружество и какви е нужно да бъдат набавени.
 • Форма за съгласие за обработка на лични данни, с възможност за попълване онлайн, за качване на сканирана хартиена форма или за взимане на съгласие по телефона от кол центъра
 • Възможност за оттегляне на съгласие онлайн или на място в мед. заведение
 • Възможност за сваляне на личните данни на пациента с един бутон от администратор или от самия пациент през профила му в Консенто
  Възможност за анонимизация и архивиране на данните при оттегляне на съгласие
 • Подробни репорти за всеки нов запис, редакция, изтриване, архивиране на лични данни в платформата на Консенто
 • Създаване на абонаментен план за 1 или няколко члена на едно семейство със споделени ресурси (брой прегледи, кредити за онлайн консултации и т.н.)
 • Възможност всеки един от членовете на семейството да черпи от общия ресурс
 • Подробни отчети за използваните ресурси (видими и за пациента, и за администратора)
 • Електронен портфейл с виртуална валута (кредити), които могат да се зареждат онлайн или от администратор при плащане по време на посещение в медицинското заведение
 • Подробна справка за изразходваните и оставащи кредити
 • Възможност за връщане на кредити при неполучена услуга
 • Възможност за даване / премахване на кредити от профила на потребителя от администратор
 • Възможност за добавяне на кредити посредством промо кодове (за целите на рекламни кампании)

Тази функционалност е в процес на разработка!

 • Възможност пациентът да поддържа в профила си дневник за медицински събития (температура, прием на лекарства, симптоми и т.н.).

 • Тази информация може да остане лично за него или да бъде  споделена с лекуващ го лекар.

 • Когато пациентът се следи от лекар – лекарят получава нотификация за всеки запис в дневника и при нужда може да се свърже директно с пациента.

Тази функционалност е в процес на разработка!

 • Членовете на екипа на медицинското заведение (лекари, сестри, лаборанти) могат да създават задачи свързани с даден пациент, за когото се грижат.
 • Пациентът вижда всяка задача към себе си за днес – в своя Дневник, където може да попълни исканата от него информация след изпълнение на задачата.
 • Медицинският персонал вижда списък със всички задачи с опции за филтриране по име на възложител, пациент, крайна дата, приоритет и статус.

Тази функционалност е в процес на разработка!

 • Изписване на терапия в електронна рецепта, с фиксирана валидност, която се съхранява в профила на потребителя и която той може да разпечата и използва в аптека в случай на нужда
 • Нотификации за подсещане на потребителя за следващия прием на изписаните му медикаменти, с възможност да отложи, да отбележи че е извършил приема или че го е пропуснал
 • Нотификации към лекаря за статуса на прием от страна на пациента
 • Архив на предходната терапия на този пациент
 • Възможност за удължаване на валидността на рецептата от страна на лекаря при нужда
Back To Top