skip to Main Content
  • Подробен профил на ниво потребител и семейство (демографски и контактни данни, статус на договори, принадлежност към мед. организации, съгласие за лични данни по GDPR, абонаментни пакети, финансова история, здравно досие, история на контактите с организацията, карта за достъп, системна информация, история на прегледите)
  • Опции за прозвъняване, изпращане на съобщение в платформата, СМС, е-мейл
  • Настройки на потребителя за предпочитан метод на известяване – съобщения в платформата, СМС, е-мейл
  • Масови кампании до групи от потребители чрез съобщение в платформата, СМС, е-мейл с подробни репорти за статуса на кампанията (получени, прочетени, отхвърлени, невалидни е-мейл или телефон)
  • Нотификации за предстоящи прегледи, онлайн консултации, резултати от изследвания
  • Възможност за записване на административни и медицински бележки за семейство или потребител, рейтинги, обособяване в сегменти чрез тагове
Back To Top