skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Албена Янкова завършва Медицински университет София през 1994 г. По време на следването си минава курс по хомеопатия и ирисова диагностика с придобиване на съответните сертификати.

Д-р Янкова специализира Обща Медицина.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Албена Янкова  работи като участъков педиатър в периода 1995 г – 1996 г в Студентска поликлиника.

През периода 1997- 2000 г. д-р Янкова работи като ординатор педиатър и специализант към Детска клиника на II МБАЛ-София.

Д-р Албена Янкова е част от екипа на МКЦ “Моят лекар” от октомври 2015 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Д-р Албена Янкова има интереси в областта на профилактиката на болестта – здравословния начин на живот и цялостен подход при лечението, както и в областта на обединението на конвенционалната и алтернативна медицина.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top