skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р Александър Димитров завършва своето висше образование през 2016 г в Медицински университет – гр. София. От февруари 2018 г. година специализира Обща медицина.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

Д-р Александър Димитров се присъединява към Групова практика “МКЦ Моят лекар” през м. юни 2017 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Неговите професионални интереси са в областта на детската клинична хематология.

Владее отлично английски език и задоволително руски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top