skip to Main Content

Специалност:

  • Акушерство и гинекология

Образование:

Д-р Александър Доганов е завършил медицина в Медицински университет – София през 2007 г.

През 2013 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.

Има изкарани квалификационни курсове по ехографска и доплерова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, гинекологична оперативна техника, лапароскопия и хистероскопия.

Професионален път:

От 2008 г. д-р Доганов работи в СБАЛАГ „Майчин дом” в оперативна гинекологична клиника.

Научни интереси:

Интересите на д-р Александър Доганов са в областта на:

  • Диагностика и лечение на преканцерози и канцерози на маточната шийка
  • Статични заболявания на гениталиите
  • гинекологичен преглед
  • ултразвукова диагностика
  • колпоскопия
  • деструкция на измененията на маточната шийка

 

Back To Top