skip to Main Content

СПЕЦИАЛНОСТ:

  • Педиатрия
  • Детска ендокринология

ОБРАЗОВАНИE:

Д-р Антон Владимиров завършва медицина в МУ – София през 2008 г.

През 2009 г. д-р Владимиров започва специализация по Детска ендокринология и болести на обмяната, от 2013 г. е със специалност детска ендикринология и болести на обмяната.

Д-р Антон Владимиров има участия в конгреси по педиатрия през 2009 г. и 2012 г. През февруари 2013 г. посещава Зимно училище по Детска ендокринология на Европейското общество по детска ендокринология в гр. Жешов, Полша.

Професионален път:

От 2011 г. до 2012 г. д-р Антон Владимиров работи в отделението по ендокринология на Клиника по ендокринология, диабет и генетика на СБАЛДБ.

Д-р Владимиров е от екипа на 1ДКК от съдаването й през 2012 г., първоначално като медицински регистратор, а от края на 2013 г. като лекар от постоянния състав.

От началото на 2014 год. и до момента работи като щатен лекар в Клиника по пулмология и интензивно отделение на СБАЛДБ – гр.София.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Професионалните  интереси на д-р Антон Владимиров са в областта на спешни състояния в педиатрията, интензивна терапия в педиатрията остри усложнения на диабета, нарушения в растежа.

Владее английски език.

Диагностика  и лечение на детски и ендокринологични заболявания

Back To Top