skip to Main Content

Специалност:

  • Обща медицина

Образованиe:

Д-р Асен Тасев завършва медицина в Медицински университет – София през 1999 г.

Професионален път:

От 2000 г. до 2001 г. д-р Тасев работи като общопрактикуващ лекар в град Елин Пелин, а от 2001 година насам – в София. Специализирал е Обща медицина в Медицински университет – София.

Д-р Асен Тасев е титуляр в Групова практика МКЦ “Моят лекар” от 01.01.2018 г

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top