skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Интензивна терапия

Образованиe:

Д-р Ася Славейкова завършва медицина в МУ – София през 1982 г.

През 2001 г. придобива специалност по Детски болести.

Професионален път:

Д-р Ася Славейкова започва работа като участъков педиатър в Окръжна болница, Кюстендил. От 1984 г. е член на екипа на Националната кардиологична болница първоначално като педиатър, а в последствие като ординатор в Клиниката по Детска кардиология с интензивен сектор, където работи и понастоящем.

Д-р Славейкова е част от екипа на 1ДКК от създаването й.

Научни интереси:

Д-р Ася Славейкова има интереси в областта на интензивната терапия, амбулаторната педиатрия, дихателната реанимация и интензивни грижи.

  • интензивна терапия
  • амбулаторна педиатрия
  • дихателна реанимация и интензивни грижи

Back To Top