skip to Main Content

Образование:

Д-р Десислава Станишева завършва Медицински Университет – София  през 2013 г., след което специализира Кардиология към ВМА- МБАЛ София в периода 2014 -2018 г.

Професионален път:

От 2018 г. д-р Станишева се присъедини към екипа на Групова практика “МКЦ Моят лекар”.

Научни интереси:

  • Кардиология – Д-р Станишева има научни интереси в областта на  артериалната хипертония и нейните усложнения,  кардиомиопатиите, кардиостимулацията и ехокардиографската диагностика на сърце. Участвала е в редица кардиологични научни форуми, член е на Български Лекарски Съюз, Дружеството на кардиолозите в България, както и Европейското Кардиологично дружество.
  • Ревматология – Д-р Станишева има интереси и в областта на ревматологията, по-специално към системните болести, имунопатологията, в частност автоимунните нарушения.
  • Клиничната фармакология – интерес към новостите във фармакотерапията и клиничните изпитвания на нови медикаменти.
  • остри и профилактични прегледи

Back To Top