skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Елена Стоева завършва висшето си образование в Медицински университет гр. София със специалност – Медицина.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Интереси в областта на детката ендокринология, метаболитни заболявания и детска пулмология.

По време на образованието си завършва курс по хомеопатия.

Говори отлично немски и английски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top