skip to Main Content

Образованиe:

Д-р Евгени Меков завършва медицина в Медицински Университет – София  през 2010 г. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Витамин D дефицит и недостатъчност, захарен диабет и метаболитен синдром при хоспитализирани пациенти с ХОББ: честота и зависимости“ и придобива ОНС „Доктор“ по белодробни болести, а през 2016 г. – специалност „пневмология и фтизиатрия“.

 Като допълнителна следдипломна квалификация притежава Европейска диплома по спирометрия (ESDL) и торакална ехография – ниво 1.
 
Участник е в множество български и международни научни събития. Има над 30 научни публикации, шест от които с импакт фактор. Бил е трикратен стипендиант на БЛС, а през 2016 г. получава наградата „най-добър млад пулмолог“ на Българското Дружество по Белодробни Болести.

Професионален път:

Д-р Меков е асистент към МБАЛББ „Света София“, Медицински Факултет, Медицински Университет – София. 

Научни интереси:

Научните му интереси са в областта на хроничните заболявания на дихателната система – ХОББ, бронхиалната астма, нарушения на дишането по време на сън. Владее отлично английски език.
 

Диагностика и лечение на белодробни заболявания

Back To Top