skip to Main Content

СПЕЦИАЛНОСТ:

  • Педиатрия
  • Детска нефрология

ОБРАЗОВАНИE:

Д-р Галя Златанова завършва медицина в МУ – София през 2003 г.

През 2007 г. след конкурс е избрана за асистент по детски болести към Катедра по Педиатрия.

През декември 2010 г. придобива специалност по детски болести.

През декември 2016 г д-р Галя Златанова придобива специалност по Детска нефрология.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

По време на следването си д-р Галя Златанова работи като медицинска сестра в клиника по гастроентерология на УМБАЛ “ Св. Ив. Рилски “

От 2004 г. до 2007 г. д-р Златанова работи като Клиничен ординатор по детски болести към МУ – София.

Понастоящем д-р Галя Златанова работи  в СБАЛБД – Клиника по нефрология и хемодиализа, където от май 2012г. е зачислена за специализация по Детска нефрология.

д-р Галя Златанова е част от лекарския екип на 1ДКК от създаването й.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Интересите на д-р Златанова са в областта на инфекциите на пикочните пътища, гломерулонефритите, образната диагностика на бъбречните заболявания и бъбречните биопсии.

  • инфекции на пикочните пътища
  • гломерулонефрит
  • образната диагностика на бъбречните заболявания
  • бъбречни биопсии

Back To Top