skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

През 2013 г. д-р Христо Найденов завършва Медицина в „Тракийски университет“ в гр. Стара Загора.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

От 2014 г. е лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Има сертификат от International Congress of Medical Sciences for students and young doctors.

Владее английски и немски.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top