skip to Main Content

Специалност:

  • УНГ

Образованиe:

Д-р Ирина Ботева завършва медицина в Медицински университет – София през 1994 г.

През 2003 г. д-р Ботева придобива специалност по Ушно-Носно-Гърлени болести, През 2010 г. завършва курс по Аудиология – аудиометрия и импедансметрия към МБАЛ Царица Йоана, гр.София.

През 2012 г. д-р Ирина Ботева преминава курс по медицинска педагогика за обучение на специализанти по УНГ към Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Професионален път:

От 1995 до 1998 г. д-р Ирина Ботева е лекар-ординатор в УНГ отделение на МБАЛ гр. Габрово.

От 1999 г. до 2012 г. работи като лекар-ординатор в УНГ отделение на НМТБ Цар Борис III, София.

От месец май 2012 г. до момента е лекар-ординатор към УНГ отделение на МБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ, с основна дейност консервативно и оперативно лечение  и аудиология.

От септември 2012 г. д-р Ирина Ботева-Кирчева е част от консултативния екип на 1 ДКК.

Научни интереси:

Д-р Ирина Ботева има интереси и професионални умения в областа на тоналната прагова и говорна аудиометрия, тимпанометрия и рефлексметрия.

  • Диагностика на заболявания на ушите, носа и гърлото
  • Аудиометрия
  • Тимпанометрия
  • Риноскопия

Back To Top