skip to Main Content

Специалност:

  • Ортопедия и травматология

Образованиe:

Д-р Иван Геров завършва медицина в Медицински университет – София през 1999 г.

Професионален път:

От 2001 г. до 2007 г. д-р Иван Геров работи в Клиниката по детска травматология на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ и 2007 г. придобива специалност ортопедия и травматология.

От 2008 до 2010 г. работи и специализира ортопедия в Япония и Англия.

От 2010 г. до 2012 г. д-р Геров е лекар и консултант ортопед-травматолог в болница Токуда, София.

От октомври 2012 г. до момента работи в Клиниката по артроскопска спортна травматология на Военномедицинска академия- София.

Д-р Иван Геров е лекар – консултант  на посолствата на САЩ, Великобритания, Дания, Норвегия и  Либия .

От създаването на 1 ДКК през септември 2012 г. д-р Геров е част от консултативния екип на клиниката.

Научни интереси:

Д-р Иван Геров има интереси и професионални умения в области като детската ортопедия и травматология, спортна травматология, лечение на зле лекувани счупвания, както и в областта на  хирургия на стъпалото.

Владее свободно английски език.

  • детска ортопедия и травматология
  •  спортна травматология
  • лечение на зле лекувани счупвания
  • хирургия на стъпалото

Back To Top