skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Иван Поляков завършва медицина в Медицински Университет – София през 2014 г. По време на следването си д-р Поляков проявява особен интерес към различните специалности от областта на вътрешните болести. През този период участва и в редица научни конгреси и симпозиуми като член на изследователски екип. Д-р Иван Поляков е съавтор и на статии публикувани в журнали на БАН.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

От началото на 2015 г. д-р Иван Поляков работи в няколко дежурни кабинета и отделения по вътрешни болести. Част е от екипа на ГППМП „МКЦ Моят лекар“ от септември 2015 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Научните интереси на д-р Иван Поляков варират в широки граници – от интензивната и спешна медицина през профилактичната дейност до изследването на чисто теоретичните основи на биологията и психологията.

Говори свободно английски и немски.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top