skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Гастроентерология

Образованиe:

Д-р Иван Янков завършва медицина в Медицински Университет – Пловдив.

През 2007 г. д-р Янков придобива специалност по детски болести.

На 8.12.2015 г. д-р Янков придобива специалност по гастроентерология.

Професионален път:

Д-р Иван Янков  работи последователно като лекар-ординатор в Детско отделение на МБАЛ „д-р Константин Чилов“ – Мадан и Детско отделение на МБАЛ „проф. Атанас Дафовски“, Кърджали.

Д-р Янков има стаж в Детския Спешен Кабинет на УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.

След конкурс през 2006 г. д-р Иван Янков е назначен в Отделението по Реанимация и Интензивно Лечение на Клиниката по Детски и генетични заболявания към УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.

Част от екипа на 1 ДКК от март 2014 г.

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Иван Янков са в областта на детската гастроентерология и интензивната терапия – хронична коремна болка, възпалителни чревни заболявания, диетично и лечебно хранене, ендоскопска диагностика на заболяванията на храносмилателната система.

През юни 2015 г . д-р Янков защитава дисертация на тема „ Ендоскопска диагностика при хроничната коремна болка в детска възраст и придобива научното звание „ доктор“.

  • детска гастроентерология
  •  хронична коремна болка
  • възпалителни чревни заболявания
  • диетично и лечебно хранене
  • ендоскопска диагностика на заболяванията на храносмилателната система

Back To Top