skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Катерина Чачулова завършва Медицинския Университет в София през 2006 г.

В периода 2009 -2013 г придобива специалност „Педиатрия“ и специализира в СБАЛДБ ” Проф. И. Митев”.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Чачулова работи 5 години като педиатър към неотложен кабинет в София.

Присъединява се към екипа на 1 ДКК в началото на 2016 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Научнитe и професионалните интереси на д-р Чачулова са в областта на амбулаторната  педиатрия и детската профилактика.

  • амбулаторна педиатрия
  • детска профилактика

Back To Top