skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия

Образованиe:

Д-р Катя Темелкова завършва медицина в Медицински Университет- София през 2011 г.

По време на следването си е преминала стаж в отделение по обща педиатрия в болница Robert Debré – гр. Париж, Франция.

През 2013 г. се зачислява за специализация по педиатрия към Специализирана болница за активно лечение по детски болести – София, където работи като щатен лекар до момента.

Професионален път:

През юли 2013 г. д-р Катя Темелкова започва работа в Клиника по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ-гр.София.

Научни интереси:

Д-р Катя Темелкова има интереси в областта на детската ревматология, кардиология, спешна и интензивна терапия .До момента има пет публикации в специализирани български и  чуждестранни издания, както и участия в множество курсове и конференции.

Владее френски и английски език.

  • амбулаторна педиатрия
  • детска профилактика

Back To Top