skip to Main Content

АИППМП д-р Кирил Ангелов, Радомир

Д-р Кирил Ангелов има над 30 години стаж като лекар.

Завършва медицина през 1989 г. и до 2000 г. работи като Завеждащ ФСМП.
 
От 2013 г. е член на Българската Асоциация по Ултразвук в Медицината, а през 2014 г. взима специалност по “Обща медицина”.
 
Като част от професионалното си развитие придобива сертификати по Абдоминална ехография – I ниво (2017 г.) и Абдоминална доплер-сонография – ІІ ниво (2018 г.)
 
От 2000 г. и до днес е общопрактикуващ лекар в гр. Радомир като управител на  Д-р Кирил Ангелов Ангелов – Авицена 62“ ЕООД, където работи заедно със съпругата и дъщеря си.
 
В мандат 2015-2019 г. е член на  Общински Съветник в Община Радомир и  Председател на Комисията по Здравеопазване, Образование и Култура

Д-р Ангелов владее отлично английски език, като възпитаник на Първа английска гимназия в гр. София (сребърен медал).
  • Общомедицински прегледи
  • Прегледи на чужд език
Back To Top