skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска онко-хематология

Образование:

Д-р Манол Велев завършва медицина в Медицински Университет София 1999 г.
Придобива специалност по детски болести 2006 г. и специалност по детска онко-хематология 2011 г.
 
През 2009 г. завършва втора магистратура по здравен мениджмънт към МУ-София.
 
В професионалния си път като детски онко-хематолог д-р Велев провежда три специализации в Университета на Грац, Австрия и 6 месечен курс на обучение по детска онко-хематология в  болница “Св. Анна” във Виена.

Професионален път:

Д-р Велев започва  професионалния си път  като лекар  в  Специализираната болница за лечение на деца с онко-хематологични заболявания в София, като работи в болницата от 2000 г. до 2013 г.
 
В продължение на три години и половина работи амбулаторна педиатрия в 31 ДКЦ в София.
 
От 2013 г. до началото на 2018 г. упражнява професията си на детски онколог и хематолог в Градската болница на гр. Кьолн, Германия. 
 
През 2018 г. започва работа в Медицински Университет град Гисен, Германия, в отделение по детска онко-хематология и трансплантология.  

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Велев са в областта на лечението на деца с онкологични и хематологични заболявания, както и оптимизиране и индивидуализиране на терапията при деца със солидни тумори.
 
Д-р Велев има опит в провеждането на клинични проучвания фаза II и III.
 
Владее отлично руски, немски и английски.
  • Прегледи по специалност детска онко-хематология

Back To Top