skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска ендокринология

Образованиe:

Д-р Мария Йочева завършва медицина в МУ – София през 2006 г.

Завършва 4-годишна специализация по Детска ендокринология и обмяна на веществата през м.май 2013 г.

Професионален път:

По време на следването работи като медицинска сестра в Клиниката по урология към Медицински Университет – София. След дипломирането си работи в Медицински акушеро-гинекологичен център „Д-р Евдокия Маркова” в областта на ендокринните заболявания в детско-юношеска възраст.

Д-р Мария Йочева е част от лекарския екип на 1 ДКК от създаването й.

Научни интереси:

Д-р Йочева има интереси в областта на диабета и нарушенията в метаболизма, свързани с хиперинсулинемията и затлъстяването в детска възраст.

  • диабет
  • хиперинсулинемия
  • затлъстяване в детска възраст

Back To Top