skip to Main Content

Образованиe:

Д-р Мартина Николова завършва медицина в ВМУ Проф.д-р П.Стоянов гр.Варна през 2010 г.

През 2013 г. се  зачислява за специализация по  Педиатрия  към в ВМУ Проф.д-р П.Стоянов гр.Варна.

От 2016г. Специализира Педиатрия в  Медицински университет гр. София в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“.

Професионален път:

От 2010 г. до 2016 г. работи в Отделение СПЕШНА МЕДИЦИНА – Детски спешен кабинет към МБАЛ Света Анна – Варна АД

През 2011 г. работи в Генетична лаборатория към катедрата ПО Педиатрия и Медицинска генетика. Към МБАЛ Света Марина – Варна АД.

През 2015 г. работи в Клиника по Педиатрия към МБАЛ Света Анна- Варна АД.

От м. Май до м. Декември 2016 г. работи в 5-та МБАЛ- ЕАД, гр. София

Научни интереси:

Д-р Мартина Николова има интереси в областта на спешната педиатрия детската пулмология и алергология.

Владее английски и немски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top