skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Клинична алергология

Образование:

Д-р Паола Абаджиева завършва медицина в Медицински университет – гр. Пловдив.

През 1984 г. придобива специалност по Педиатрия. От 1993 до 1995 специализира Алергология и клинична имунология към Клиниката по алергология на УМБАЛ“ Александровска“. През 1996 г. придобива специалност по Клинична алергология.

Професионален път:

След дипломирането си Д-р Паола Абаджиева работи последователно като ординатор в Детска клиника – гр. Пазарджик, а от 1979 г. е педиатър в ДО-VIII поликлиника. От 1984 г. е част от екипа на Педиатрична клиника на Втора МБАЛ – гр. София, където години наред завежда детското отделение.

Д-р Абаджиева има дългогодишен опит в амбулаторното наблюдение на деца с алергични и белодробни заболявания.

Д-р Паола Абаджиева се присъединява към екипа на МЦ 1 ДКК през месец февруари 2014 г.

Научни интереси:

Професионалните интереси на д-р Абаджиева са в областта на детската алергология – астма, ринит, уртикария, медикаментозна алергия и белодробната патология.

Д-р Паола Абаджиева владее английски език.

  • астма
  • ринит
  • уртикария
  • медикаментозна алергия
  • белодробна патология
  • кожно-алергични проби

Back To Top