skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска пулмология

Образование:

Доц. д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински Университет – Варна като „Златен Хипократ“ на випуска.

През 2004 г. д-р Маркова придобива специалност по детски болести, а през 2011 г. – по детска пулмология.

Провеждала е специализации в САЩ и Австрия.

Има магистратура по бизнес администрация и здравен мениджмънт – УНСС.

Професионален път:

От самото начало на кариерата си доц. д-р Рада Маркова работи като педиатър в Университетски детски клиники – първоначално в болница „Св.Марина“ – Варна, а в последствие – в Университетската Детска болница – София , където последователно е специализант по педиатрия, ординатор, асистент и главен асистент.

Има стаж в Клиника по Неонатология – СБАЛДБ, Интензивен сектор – СБАЛДБ , а последните 15 години – в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска ” – София.

През септември 2012 г. доц. д-р Рада Маркова става управител и идеен основател на МЦ Първа детска консултативна клиника – София.

През октомври 2016 г доц. д-р Рада Маркова защитава дисертация на тема: „Изследване на издишан азотен окис при деца с бронхиална астма“ и придобива научното звание „доктор“.

От октомври 2018 г доц. д-р Рада Маркова има званието доцент след успешен конкурс към Научно изследователският институт на МУ- Плевен. 

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Рада Маркова са в областта на детската пулмология – хроничните заболявания на дихателната система – бронхиалната астма, муковисцидозата, неинвазивните методи на оценка на алергичното възпаление.

Д-р Маркова има опит в провеждането на клинични проучвания фаза III.

Владее отлично английски

  • астма
  • бронхо-пулмонална дисплазия
  • муковисцидоза
  • спирометрия


 

Back To Top