skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007 г.
През 2014 г. придобива специалност по гастроентерология. Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Радка Лазарова работи в периода 2008-2014 г. в Клиника по вътрешни болести и терапия към МИ-МВР София като научен сътрудник. В периода 2014 г-2016 г. д-р Лазарова работи като асистент в Клиника по гатсроентерология на МИ-МВР София.

Д-р Радка Лазарова владее жестомимична реч.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Интересите на д-р Радка Лазарова са в областта на :

  • заболяванията на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система
  • абдоминалната ехография
– Диагностика и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт
– Коремна ехография

Back To Top