skip to Main Content

Неоклиник

Образование

През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.

Биография

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София.

гр. София, бул. ”Петко Ю. Тодоров 20

Back To Top