skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Симона Симеонова завършва висшето си образование в СУ „Климент Охридски“ гр. София със специалност – Медицина.

От 2016г. специализира към СБАЛДБ „Професор д-р Иван Митев“.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Има интереси в областта на неонатологията, спешната педиатрия и интензивна терапия.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top