skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Стелла Йорданова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. П.
Стоянов”, гр. Варна през 2006 г.
През 2012 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. Д-р
Йорданова владее ехография на шийна област.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Стелла Йорданова е работила в периода 2006-2008 г. като ординатор в Отделение
по Вътрешни болести, МБАЛ гр. Нови Пазар. От 2008- 2012 г специализира
ендокринология и болести на обмяната в МИ-МВР, гр. София. От 2013 г и до момента
работи в Клиника по Ендокринология към МИ- МВР. От 2015г е консултант в МБАЛ
„Света София“, гр, София.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Интересите на д-р Стелла Йорданова са в областта на :
 заболяванията на ендокринната система;
 ехографската диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидните
жлези.

  1. Ендокринологични прегледи 
  2. Ехография на щитовидната жлеза

Back To Top