skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Стелла Йорданова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. П.
Стоянов”, гр. Варна през 2006 г.
През 2012 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. Д-р
Йорданова владее ехография на шийна област.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Стелла Йорданова е работила в периода 2006-2008 г. като ординатор в Отделение
по Вътрешни болести, МБАЛ гр. Нови Пазар. От 2008- 2012 г специализира
ендокринология и болести на обмяната в МИ-МВР, гр. София. От 2013 г да 2019 г работи в Клиника по Ендокринология към МИ- МВР. От 2015 г е консултант в МБАЛ
„Света София“, гр, София.

От октомври 2019 г д-р Стелла Йорданова е част от постоянния състав на Поликлиника България.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Интересите на д-р Стелла Йорданова са в областта на :

  •  заболяванията на ендокринната система;
  • ехографската диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидните
    жлези.
  1. Ендокринологични прегледи 
  2. Ехография на щитовидната жлеза

Back To Top