skip to Main Content

Специалност:

  • Урология

Образованиe:

През 1994г. завършва  Гимназия с преподаване на чужди езици, профил английски език в гр. Кърджали.

Същата година е приет да учи в Медицински факултет на МУ – гр. София.

Д-р Пеев е преминал редица курсове и обучения, за да надгради уменията си и да се утвърди като един от добрите уролози в България:

м. 8.1999г. – Клиничен стаж по урология – гр. Любляна, Словения
м. 6.2000г. – Клиничен стаж по акушерство и гинекология – гр. Лерида, Испания
м. 4.2003г. – Клиничен курс по ендоурология – гр. София, Българско урологично дружество
м. 3.2007г. – Специализиран курс по бъбречна трансплантация при деца – гр. Париж, Франция
м. 9.2009г. – Клиничен стаж по детска урология и трансплантация– гр. Париж, Франция

Професионален път:

През 2001 година започва да работи като лекар-ордиантор в Центъра за спешна медицинска помощ-гр. София. 6 месеца по-късно е специализант в Секцията по спешна и детска урология на „Пирогов”.

От 2007 година е главен асистент към същото звено в университетската болница по спешна медицина.

Научни интереси:

Д-р Пеев има научни интереси в областта на вродените малформации.

Владее: английски, френски и руски.

  • урологични прегледи
  • Аблация на препуциум (фимоза)
  • Синехиолиза (корекция на синехии на лабиите)

Back To Top