skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска нефрология и хемодиализа

Образование:

Д-р Светлана Маринова завършва медицина в Медицински Университет – София.

През 1987 г. д-р Маринова придобива специалност педиатрия, а през 2006 г. – детска нефрология и хемодиализа.

Професионален път:

Професионалната кариера на д-р Маринова започва в ДМД – Бургас, след което от 1983 г. е последователно асистент, старши и
главен асистент в Клиника по Нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ – София.
До м.7.2016 г д-р Маринова е ръководител на Клиниката по Детска Нефрология.
 
д-р Светлана Маринова има над 35 години професионален стаж като педиатър и детски нефролог. Специализирала е в Унгария. Притежава сертификат за абдоминална ехография.
 
Д-р Маринова се присъединява към екипа на 1ДКК  през ноември 2018 г.
 

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Светлана Маринова
са в областта на възпалителните заболявания на отделителната система, нощната енуреза, вродените аномалии на отделителната система и др.

Владее руски и английски език.

  • Нефрологични прегледи
  • Ехографска диагностика на отделителната система

Back To Top