skip to Main Content

Специалност:

  • Акушерство и гинекология

Образование:

Д-р Татяна Абаджиева завършва медицина през 2007 г в МУ – София.

Има специалност по „Акушерство и гинекология ” от 2014 г.

Професионален път:

В периода 2007-2009 г.-д-р Абаджиева е асистент лекар  към  ЕТ  ,,д-р  Нора  Степанян‘‘

2009- 2014 г. д-р Татаяна Абаджиева е специализиращ лекар към Втора САГБАЛ ,,Шейново‘‘.

2012-2018 д-р Абаджиева работи като акушер гинеколог в  МЦ ,,ФЕНИКС 87‘‘.

2014 г. –до момента е лекар специалист  акушер-гинеколог  към Втора САГБАЛ,,Шейново‘‘

От края на 2018 г.- д-р Татяна Абаджиева се преглежда и в ,,Поликлиника  България‘‘

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Татяна Абаджиева са в сферата на:

Акушерство – установяване  на  бременност   и  проследяване  на   нормална  и  патологична  бременност

Гинекология – профилактични  прегледи, контрацептивни  консултации, прекъсване  на   нежелана  бременност 

Д-р Абаджиева участва активно в семинари, симпозиуми, конференции и конгреси на българско и европейско ниво с представяне на презентации и постери. Ежегодно преминава допълнителни медицински курсове като например:

  • 2018 г УЪРКШОП ЕХОГРАФИЯ НА МАЙКАТА И ПЛОДА  МБАЛ „Света София“ с чуждестранно  участие
  • 2018 г участие   в   ТТ курс по  контрацепция  -Европейска  асоциация  по  контрацепция  и  репродуктивно  здраве    ,Белград,Сърбия
  • 2018 г курс  Хистероскопия  с  практическа   насоченост  към  МУ-София
  • 2015 г участие  симпозиум  перинатална  медицина  Мадрид,Испания
  • Курс Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – БАУАГ ежегодни курсове от 2012 г. до 2018 г.
  • Акушеро-гинекологични консултации

Back To Top