skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Тодор Тодоров завършва медицина в Медицински Университет – София през 2007 г.

По време на следването си д-р Тодоров преминава и тригодишен курс по хомеопатия с придобиване на признат в Европейския съюз сертификат. От 2010 г. до 2014 г. специализира педиатрия в болници с традиции в областта на детското здравеопазване като СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, УМБАЛ „Св. Анна“, МБАЛ „НКБ“.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

От 2012 г.  д-р Тодоров работи като семеен лекар и педиатър.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Д-р Тодор Тодоров има професионални интереси в областта на амбулаторната педиатрия и детската профилактика.

Владее отлично английски език.

  • амбулаторна педиатрия
  • детска профилактика

Back To Top