skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска пулмология

Образованиe:

Д-р Величка Опаранова завършва медицина в Медицински университет – гр. Пловдив.

През 1999 г. д-р Опаранова придобива специалност по Педиатрия. От 2000 г. до 2002 г. е специализант в Детска клиника по белодробни болести – СБАЛББ, Света София. През 2002 г. д-р Величка Опаранова придобива специалност по Детска пулмология.

Професионален път:

След дипломирането си д-р Величка Опаранова работи последователно като педиатър в ДПО – гр. Пазарджик, а от 1994 г. е педиатър в ДО-VIII поликлиника. От 1996 г. е част от екипа на Педиатрична клиника-Втора МБАЛ – гр. София. Има дългогодишен опит  в Педиатричната клиника на Втора МБАЛ – гр. София.

Понастоящем д-р Величка Опаранова е педиатър – консултант в Детска гръдна хирургия – „Пирогов“

Д-р Опаранова е част от лекарския екип на 1-ДКК от февруари 2014 г.

Научни интереси:

Д-р Величка Опаранова има интереси в областта на хроничните белодробни заболявания, бронхиалната астма  и белодробната патология в кърмаческата възраст.

Има опит в провеждането на клинични проучвания.

  •  хронични белодробни заболявания
  • бронхиална астма  
  • белодробна патология в кърмаческа възраст

Back To Top