skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Велислава Петрова завършва медицина в Медицински Факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. По време на следването си взема участие в няколко национални конгреси, семинари и обиучения.

Участвала е в :

Студентски обучителен семинар „ Спещна помощ в медицината” – гр. Пловдив, 2011 г.

Adventure Medicine International Conference – Sofia, 2011 г.

Xти Национален конгрес по Микробиология и Инфекции – гр. Пловдив, 2012 г.

11th National Congress of the Bulgarian Association of Microbiologists Sofia, 2013 – първа постерна награда.

Обучение на тема „Канцерогенеза – съвременни хипотези” – гр. София, 2012 г.

Adventure Medicine International Conference – Sofia, 2012 г.

Семинар по редки болести – гр. София, 2013 г.

Мултифасетен поглед върху детското развитие – гр. Пловдив, 2013 г.

Обучение по първа помощ – УБ”Лозенец гр. София, 2013 г.

1-ва Национална Конференция по Редки Болести – гр. Пловдив, 2013 г.

Adventure Medicine International Conference – Sofia, 2013 г.

16th World Neurosonology Meeting – Sofia, 2013 г.

Първи Национален Конгрес по Спешна медицина – гр, София, 2013 г.

4th National Acaedemy of Surgery – Sofia, 2014 г.

IX Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие – 2015 г.

Втора Национална Педиатрична конференция – профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст –  гр. Банско, 2017 г.

Конференция по Спешна педиатрия – гр. Хисаря, 2017 г.

Сертификат за успешно преминат курс Мнемоника и Мнемотехника – гр. Варна, 2015 г.

Сертификат за Рейки 1во ниво – гр. София, 2016 г.

 От 2016 г. специализира Педиатрия към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, гр. София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Велислава Петрова е част от екипа на МКЦ “Моят лекар” от юни 2016 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

д-р Петрова има интереси в амбулаторната педиатрия и гастроентерологията, в частност детската.

Владее английски и руски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Имунизации
  3. Прегледи при остри състояние

Back To Top