skip to Main Content

Специалност:

  • Специализира Педиатрия

Образованиe:

Д-р Венета Миленова завършва медицина през 2012 г. в Медицински Университет – Пловдив с отличие.

Професионален път:

От самото начало на кариерата си д-р Миленова работи като педиатър в гр. Пловдив. През 2013 г. се зачислява за специализация по Детски болести в Университетската Детска болница – Пловдив, където преминава индивидуален курс на обучение и работи в отделение по Детска Онкохематология. От октомври 2013 г. д-р Миленова продължава своята специализация към Национална Кардиологична болница и Университетска Детска болница, гр. София.

Д-р Венета Миленова се присъединява към екипа на 1 ДКК през месец април 2015 г.

Научни интереси:

Научните и професионалните интереси на д-р Венета Миленова са в областта на амбулаторната педиатрия и клиничната имунология.

Д-р Миленова има редица участия в национални и международни конференции и конгреси по Педиатрия.

Остри и профилактични прегледи

Back To Top