skip to Main Content

”. 

АИППМП д-р Виктория Чобанова

Д-р Виктория Чобанова е завършила медицина в Медицинска Академия – София през 1991 година.

През 1998 година защитава специалност Вътрешни болести, а през 2007 година получава магистърска степен по Обща медицина.

През 2017 година защитава професионална квалификация „Ултразвукова диагностика“ – II ниво.

Д-р Чобанова има разнообразни интереси в областта на медицината – превенция и профилактика, хронични незаразни  заболявания, алергични заболявания, психични заболявания и други.

Посещава ежегодно научни симпозиуми, конференции и конгреси. Успешно е завършила тематични курсове за индивидуално обучение по:

 • ехографска диагностика на коремни органи
 • ехографска диагностика на повърхностни структури
 • спешна абдоминална образна диагностика
 • скрининг на аутизъм в ранното детство
 • наследствен ангиоедем – диагностични и терапевтични проблеми
 • ваксинопрофилактика
 • фармакотерапия
 • деменции
 • ранно откриване на депресивни и тревожни разстройства
 • остеопороза
 • социално-значими заболявания – диабет, хипертония, стенокардия, ХОББ, затлъстяване
 • съвременна кардиопротекция
 • антибиотично и антивирусно лечение на респираторни инфекции
 • сексуално и репродуктивно здраве на младите хора
 • практическа педиатрия – актуални проблеми
 • диабетна нефропатия

и много други.

Завършила е успешно международен курс за консултант при отказване от тютюнопушенето.

През 2011 година съвместно с Министерство на здравеопазването  и НСОПЛБ д-р Чобанова е организирала и провела курсове за ОПЛ от цялата страна за консултанти по отказване от тютюнопушенето. Много от обучаваните от нея лекари и досега прилагат успешно усвоените по време на курсовете знания и умения.

Д-р Виктория Чобанова участва като представител на България в дейността на международен екип за  безопасността на пациентите по време на медицински процедури и лечения.

През 2010 г. преминава обучение и получва квалификация „Експерт по оценяване и акредитация на лечебни заведения“ към Министерство на здравеопазването. От 2012 година лечебното заведение, което ръководи, е акредитирана база за практическо обучение на студенти и специализанти по Обща медицина, в която са обучени и придобили специалност повече от 50 общопрактикуващи лекари.

гр. Ихтиман, ул. Шипка 30, в сградата на Медицински център – гр. Ихтиман

ИНФОРМАЦИЯ

Back To Top