skip to Main Content

Д-р Вилиана Драгнева завършва медицина в Медицински университет,  гр. Пловдив – 2004 г.

През 2012 г д-р Драгнева  придобива специалност по Детски болести.

През 2017 г д-р Вилиана Драгнева придобива специалност по Детска кардиология.

От 2005 г до 2009 г д-р Драгнева работи като ординатор в Детско отделение на МБАЛ “Д-р Киро Попов”, гр. Карлово.

От 2009 г до 20014 г работи лекар в ОРИЛ на Клиника по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.

От 2015 г до момента – лекар в Детско интензивно кардиологично отделение на Клиника по детска кардиология, НКБ- София.

Д-р Вилиана Драгнева има интереси в областта на интензивната педиатрия и детската кардиология.

Диагностика и терапия на кардиологични заболявания 

Back To Top