skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия

Образование:

Д-е Яна Янева завършва висшето си образование в МУ гр. Варна през 1991г.

През 2004г. придобива специалност Педиатрия.

През 2009г. завършва квалификационен курс по Детска гастроентерология.
  

Професионален път:

След завършване на висшето си образование, д-р Яна Янева работи като участъков педиатър в гр. Русе.

От 1996г до 2000г работи като ординатор в детско отделение гр. Русе.

От 2003г до 2004г. работи като ординатор в детско отделение на 2 МБАЛ гр. София.

От 2004г. до 2016г. работи ординатор в детско отделение 5 МБАЛ гр. София.

Владее английски и руски език.

  • амбулаторна педиатрия
  • детска профилактика

Back To Top