skip to Main Content

Тази функционалност е в процес на разработка!

  • Възможност пациентът да подъдржа в профила си дневник за медицински събития (температура, прием на лекарства, симптоми и т.н.), споделен с лекуващия го лекар.
  • При излизане на следените стойности от определени граници, лекарят получава нотификация и може да се свърже с пациента
Back To Top