skip to Main Content

Тази функционалност е в процес на разработка!

  • записване на значими медицински събития от ежедневието на пациента (температура, прием на лекарства, симптоми)
  • пациентът може да сподели някои от тези събития с лекуващия го лекар или да покаже дневника си по време на преглед
  • при критични и обезпокоителни стойности на проследяваните параметри лекарят може да получи нотификация и да се свърже с пациента
  • пациентът може да създава съм задачи или да му бъдат възлагани задачи от лекуващия му лекар, свързани със здравословното му състояние, да получава нотификации и да отбелузва статуса на всяка задача
Back To Top