skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска кардиология

Образованиe:

Доц. Анна  Дашева – Димитрова, д.м.- детски кардиолог завършва висшето си образование след следване в Медицинска академия – София и в Държавна Педиатрична Медицинска академия – гр. Санкт Петербург – Руска федерация.

Има две специалности – педиатрия и детска кардиология, както и сертификати по ехокардиография и холтер – ЕКГ и артериално налягане.

Доц. Анна  Дашева – Димитрова, д.м., е специализирала в Германия.

Професионален път:

Доц. Анна  Дашева – Димитрова, д.м. е работила в националния  институт по педиатрия, Медицинска академия – София, Клиника по детска кардиология, Научния  институт по хирургия, Медицинска академия – София, Клиника по сърдечна хирургия, а от 1986 г.  е в Националната кардиологична болница, Клиника по детска кардиология и детски болести – главен асистент.

Доц. Дашева има дългогодишен опит – над 30 години като детски кардиолог  в Консултативния  кабинет по детска кардиология, консултант  е към спешна медицинска помощ.

Научни интереси:

Доц. д-р Анна Дашева – Димитрова, д.м осъществява преподавателска и научна дейност, има образователна и научна степен „доктор”.

  • детска кардиология
  • ехокардиография
  • холтер – ЕКГ и артериално налягане

Back To Top